Gói dịch vụ
Gói theo tháng

Bạn có thể chọn từ ba gói ở bên phải. Nếu bạn muốn đăng ký gói trả phí hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu ở cuối trang.

ECONOMY
Bắt đầu sử dụng với một số ít trang, sau đó quyết định tăng hoặc giảm số trang.
5,520,000 VND/ Tháng
Sử dụng gói Economy
BUSINESS
Vận hành trang đích bằng việc hợp tác với các thành viên ngoài công ty dễ dàng hơn so với hợp tác trong công ty.
10,120,000 VND/ Tháng
Sử dụng gói Business
ENTERPRISE
Bạn có thể vận hành một trang đích lớn hơn.
Thỏa thuận
Tư vấn gói Enterprise
Quản lý trang
Số lượng dự án tối đa
1
3
Không giới hạn
Số lượng trang tối đa
3
10
Không giới hạn
Tăng / giảm số lượng trang / tên miền tối đa
Quản lý trang
Tạo hoặc công khai trang đích
Kết nối với Google Analytics
Tạo biểu mẫu gởi yêu cầu
Chức năng chuyển đổi PC/SP
Thử nghiệm A/B
Mời thành viên
Hỗ trợ
Cách hỗ trợ
Email
Email
Điện thoại
Họp video
Email
Điện thoại
Họp video
Gặp trực tiếp
Phí ban đầu
Cài đặt ban đầu
4,600,000 VND
Liên hệ
Gói mong muốn của bạn
Liên hệ qua email
Liên hệ qua điện thoại
Câu hỏi ・Yêu cầu báo giá